Terug naar overzicht

PROJECT OPENBARE VERLICHTING IN DE WIJK

lichtmast-1652280198.png

Project openbare verlichting in de wijk Heiakker

De gemeenteraad van Deurne heeft op 7 juli 2015 haar nieuwe beleid voor de openbare verlichting vastgesteld. Speerpunten uit dit beleid zijn:

 • minder licht in het buitengebied en daar waar mogelijk binnen de bebouwde kom/ in de wijk
 • op belangrijke schoolfietsroutes juist wel licht
 • alle verlichting die blijft staan zal op termijn verduurzaamd worden en worden vervangen door LEDverlichting

U, als wijkbewoner en gebruiker van de openbare ruimte, weet als geen ander waar behoefte is aan licht en waar het minder kan. In Neerkant is door de gemeente en dorpsraad daarom samen met de bewoners alle verlichting bekeken, besproken en is er uiteindelijk een afgewogen plan opgesteld. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat de gemeente dit ook in de rest van Deurne wil doen, om zo te komen tot een door de bewoners, wijkraad en gemeente gedragen plan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Op 31 januari en 7 februari heeft de wijkraad, samen met de gemeente Deurne, een inloopavond en een ronde tafelsessie georganiseerd. Tijdens deze avonden kon u de plannen inzien, werd er een toelichting gegeven en kon u uw wensen en de mogelijkheden bespreken.
 • In het wijkblad van januari zat een enquêteformulier met vragen over de openbare verlichting in de uw straat, onze wijk. U kon deze enquête ook online invullen.
 • In de wijkraadvergadering van februari hebben we de eerste resultaten besproken en zijn er plannen gemaakt voor een wijkschouw. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden: samen met de gemeente en de politie zijn de lichtmasten en plekken nagelopen die uit de enquête en de genoemde avonden naar voren kwamen.
 • Er is een onderbouwd voorstel richting gemeente gegaan. Dit is inmiddels met de gemeente besproken en uitgediept.
 • In de wijk is van 29 maart tot en met 29 april de proef met het uitschakelen van bepaalde lichtmasten  gedaan. Tijdens deze proef kon u als bewoner reageren richting wijkraad en gemeente. Op alle reacties, via mail en telefoon, hebben wij actie ondernomen.
 • In de wijkraadvergadering van mei zijn een aantal bewoners aangeschoven om met de gemeente en de wijkraad over knelpunten in hun buurt te praten en oplossingen te zoeken.
 • In week 20 is de proef gestart met de LEDverlichting in de Vliersingel. Het gaat om het deel tussen huisnummers 80 tot en met 94.
 • Het plan is verder uitgewerkt en alle reacties, opmerkingen en wensen zijn besproken en meegenomen. Dat betekent niet dat automatisch alle opmerkingen en wensen worden uitgewerkt. Daar waar dit wel kan is dit echter wel gebeurd.
 • De tekening van het plan vindt u hieronder. De masten met de blauwe S worden gesaneerd, de rest blijft staan en wordt omgezet naar LEDverlichting.
 • Na overleg met de gemeente en de wijkraad is er een voorstel gemaakt. Dit voorstel is door beide partijen goedgekeurd en ondertekend.

Hoe nu verder? Stand van zaken.

Het wachten is op onder andere de plannen voor de overige wijken en het buitengebied, daar is de gemeente nu mee bezig. Voor wat betreft de planning en uitvoering houden wij u op de hoogte.

Alle informatie vindt u hier op de site en in wordt in het wijkblad gepubliceerd. De wijkraad houdt u ook via Facebook (Wijk Heiakker) en Twitter (@wijk_Heiakker) op de hoogte.

Heiakker tekening 1 aanpassing 2017 07 12.pdf