« Elzen Peellandsingel en de Meent voorlopig niet gekapt»

Gepubliceerd op 17-08-2022

De 40-jarige Elzen aan de Peellandsingel bezorgen omwonenden al jarenlang overlast. De gemeente wil ze dan ook kappen en vervangen. Stichting Boombelijd vindt echter dat niet alle 97 (!) exemplaren gekapt hoeven te worden. Overleg hierover met de gemeente leidde tot niets. De rechter vindt nu dat de stichting gelijk heeft.

De rechter doet uitspraak

De rechter vindt dat de gemeente alle bomen individueel had moet bekijken en niet voor álles tegelijk een kapvergunning had moeten verlenen. De gemeente moet nu samen met Stichting Boombelijd gaan bekijken welke bomen niet tot overlast zijn en niet gekapt hoeven te worden. Een goede zaak denkt de wijkraad. Alleen jammer voor de omwonenden dat dit allemaal zo lang moet duren en dat de rechter eraan te pas moest komen. Wordt vervolgd ...

Over Stichting Boombelijd 

Stichting Boombelijd geeft op hun website aan:

  1. overleg te voeren met de gemeente en te adviseren over herplant en compensatie van kap;
  2. voorlichting te geven aan bewoners en hen bewust te maken van de waarde van bomen; en
  3. problemen op te lossen middels het schouwen van bomen en het geven van advies.

Contactgegevens:

  • Fitissingel 236 - 5754 CE, Deurne
  • Tel.: 06 - 22 07 31 55
  • De stichting is ook op Facebook te volgen.

Over het boombeleid van de gemeente

Wil je meer weten over het boombeleid van de gemeente? Dan is daar op Deurne.nl van alles over te vinden. In het zogenaamde Groenboek staan oplossingen en richtlijnen beschreven over o.a. de omgang met bomen bij hinder, overlast en ziekte, de aanplant van bomen, het beschermen van bomen bij werkzaamheden en herplantplicht. Dat Groenboek (18 augustus 2022 - 51 pagina's) kun je hier downloaden (pdf).

En wil je nóg meer weten? Dan is ook de Kadernota boombeleid gemeente Deurne te downloaden én drie bijbehorende bijlagen. Veel leesplezier ...

Houthakker-1660734517-1660734558.jpg