« Een gezond, gelukkig en vreugdevol 2023»

Gepubliceerd op 03-01-2023

Het bestuur van de Wijkraad Heiakker wenst alle inwoners van Deurne in het algemeen en de inwoners van de wijk Heiakker in het bijzonder een gezellig, gezond, gelukkig en vreugdevol 2023 toe.


Een kleine terugblik

In 2022 is hard gewerkt aan een nieuwe website die inmiddels in de lucht is en zeer up-to-date wordt gehouden. Gebeurtenissen en nieuws over de Heiakker zijn hierop terug te lezen en je vindt er alles over de Wijkraad, over Zorg in de wijk en over alle andere Buurtzaken.

In augustus/september hebben gedurende drie weken ongeveer 200 vluchtelingen in crisis-noodopvang gebivakkeerd in sporthal de Kubus. Een complexe en veelomvattende operatie die nagenoeg zonder slag of stoot is verlopen.

Ook zijn er in de wijk een aantal werkgroepen opgestaan die allerlei activiteiten organiseren voor buurtbewoners. Hierbij valt te denken aan o.a. een inloopochtend in Wijkcentrum de Heiakker, het uitlenen en ruilen van materialen, de start van een bordspellenavond en last but not least de Kerstmanifestatie van 19 december jl. Ook dit jaar zullen deze werkgroepen actief blijven en waar mogelijk hun activiteiten uitbreiden.

Het Heiakkerpark is volop in ontwikkeling. In 2022 hebben er als proef Drentse heideschapen van de familie Mennen uit Helenaveen gegraasd. Als de proef slaagt, worden er mogelijk ook schapen op andere locaties in Deurne ingezet. Ook is gestart met het vernieuwen van het Natuurlijk Spelen Plan. Een project dat in 2013 de prestigieuze Kern met Pit prijs heeft gewonnen en nu aan een opknapbeurt toe is. In het jaar 2023 zal het vernieuwde Natuurlijk Spelen Plan feestelijk worden geopend.

nieuwjaar-01672734732.jpg