« Grote bomenkap in de Heiakker»

Gepubliceerd op 09-02-2023

Het zal je niet ontgaan zijn, maar er worden ca. 90 bomen aan de Peellandsingel gekapt binnenkort.


Elzen leiden tot overlast

Als sinds 2020 heeft de gemeente het plan om een honderdtal elzen en een drietal platanen aan de Peellandsingel te kappen. De bomen blijken tot veel overlast te zorgen. Elzen verliezen heel het jaar door bladeren, takjes, pluisjes, stuifmeel, enz. Bovendien groeien de wortels van de elzen tot in de riolering en raken stoepen schots en scheef. 

Akkoord Stichting Boombelijd en gemeente

Stichting bomenbelijd was het echter niet met de plannen van de gemeente eens. De had weliswaar begrip voor de overlast, maar vond ook dat de gemeente niet zorgvuldig genoeg gewerkt had. Niet álle bomen zouden tot overlast leiden.

Onlangs is de stichting met de gemeente tot een akkoord gekomen. Tien bomen zullen gespaard blijven. 

Start van de kap

Tot 10 februari kan er officieel nog bezwaar worden aangetekend. Als dat niet gebeurt zal de gemeente zo snel mogelijk met de kap beginnen. Zo is de kap vóór het vogelbroedseizoen afgerond.

Peellandsingel03-1675956617.jpg