« Beplantingsplan Peellandsingel»

Gepubliceerd op 13-11-2023

Hoe zullen straks de plantvakken in de Peellandsingel er uit gaan zien? Weer saai gras? En wel/geen bomen? Of komt er iets natuurlijks en insectenvriendelijks voor in de plaats?


Er wordt al een maand of negen aan de Peellandsingel gewerkt, maar het einde lijkt langzaam in zicht te komen. De vraag rijst nu hoe de plantvakken zullen worden gevuld.

Laatste informatie van de gemeente

De gemeente heeft het volgende te kennen gegeven ...

De Peellandsingel wordt nog voor de winter afgewerkt. Het onkruid in de zijstroken wordt weggehaald en ingezaaid met een bloemenmengsel. Dus niet met gras. Daarna wordt in overleg met bewoners bekeken wat voor planten er komen. Dit gaat Deurne Doet 't uitvoeren.

Hoe verder?  

Als er eerst nog bloemen wordt ingezaaid die pas volgend voorjaar zullen ontkiemen en in de zomer zullen bloeien, zal het nog wel allemaal een lange geschiedenis worden.

Misschien dat de betrokkenen iets kunnen hebben aan de brochure "Vaste planten in het openbaar groen' van het productschap Tuinbouw'. Dat kun je hier downloaden.

insekten-01699876207.jpg